Agricultural Economics and Rural Development Journal, in baza de date internationala RePEc

For the authors/ Pentru autori

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

2018, Volume 15, Issue 1

2017, Volume 14, Issue 2

165-173 The Price Volatility of Beef and Pig Meat in Romania
by Cecilia ALEXANDRI & Corina SAMAN
175-184 Opportunities and Threats in North Eastern Romania – SWOT Analysis in Suceava and Botoşani Countie
by Dan-Marius VOICILAŞ
185-193 The Marketing of Rural Territories in the Border Areas of Ukraine: Nature, Peculiarities and Practical Recommendations 
by Olena PASTERNAK, Tetyana BANDURA
195-207 The Romania – Ukraine – Moldova Growth Triangle as a Spatial Dimension of Structural Transformations in Cross-Border Areas 
by Olha BABINSKA
209-216 The Role of the Public-Private Partnership in Local Development 
by  Pavlo SHYLEPNYTSKYI
217-230 Reflections on the Euro-Regions’ Contribution to the Realization of the Association Agreement Between the European Union and the Republic of Moldova 
by
Simion CERTAN, Ion CERTAN
231-237 Opportunities of Cross-Border Cooperation Regarding Active Interventions into the Atmosphere 
by
Valentin-Mihai BOHATEREȚ, Ioan Sebastian BRUMĂ
239-258 A Socio-Economic Perspective on Agricultural Cooperation in Romania
by
Mihai TALMACIU, Krisztina Melinda DOBAY, Camelia APETROAIE
259-266 The Effect of Coupled Subsidies on the Romanian Soybean Market 
 by Iuliana IONEL
267-274 The Stability of Fruit Production Under the Impact of Climate Factors – Scientific Literature-Based Approaches 
by
Viorica GAVRILĂ

top

2017, Volume 14, Issue 1

 top

2016, Volume 13, Issue 2

2016, Volume 13, Issue 1

2015, Volume 12, Issue 2

2015, Volume 12, Issue 1

2014, Volume 11, Issue 2

2014, Volume 11, Issue 1

top

2013, Volume 10, Issue 2

2013, Volume 10, Issue 1

top

2012, Volume 9, Issue 2

2012, Volume 9, Issue 1

top

2011, Volume 8, Issue 2

2011, Volume 8, Issue 1

top

2010, Volume 7, Issue 2

163-211 Agriculture And Rural Development In Romania – The Main Modalities To Attenuate The Crisis Effects And To Resume Economic Growth
by Otiman, Paun Ion & Toderoiu, Filon & Florian, Violeta & Alexandri, Cecilia & Gavrilescu, Camelia & Ionel, Iuliana & Grodea, Mariana & Alboiu, Cornelia & Moldovan, Minodora & Gosa, Vasile & Nagy, Andreea
213-238 Ecological Footprint And Biocapacity – Methodology And Regional And National Dimensions
by Toderoiu, Filon
239-248 Farm Consolidation – First Signal After Accession
by Alexandri, Cecilia
249-265 Socioeconomic Profile Of Farmer In Malaysia: Study On Integrated Agricultural Development Area In North-West Selangor
by Alam, Mahmudul & Siwar, Chamhuri & Murad, Wahid & Molla, Rafiqul Islam & bin Toriman, Mohd Ekhwan
267-276 Post-Accession Trends Of Romania’S Agri-Food Trade
by Rusali, Mirela
277-284 Biodiversity Conservation In Romania – Between Desideratum And Reality
by Sima, Elena
285-291 The Utilization Of The Statistical Techniques In Projecting Gross Value Added In The Agriculture, Hunting And Forestry; Fishery And Pisciculture Sector
by Enache, Calcedonia
293-304 A Retrospect Of Land Market Liberalization In Romania
by Luca, Lucian
305-311 Structural Dimension Of Viticulture
by Gavrila, Viorica & Kruzslicika, Mihaela

2010, Volume 7, Issue 1

top

2009, Volume 6, Issue 2

2009, Volume 6, Issue 1

top

2008, Volume 5, Issue 3-4

2008, Volume 5, Issue 1-2

sus

Procesul de recenzare

Procesul de recenzare acţionează ca un filtru pentru asigurarea promovării studiilor academice realizate de specialişti recunoscuţi, atât din ţară, cât şi din străinătate.

O a doua funcţie importantă a procesului de recenzare constă în îmbunătăţirea calităţii studiilor, cercetărilor trimise spre publicare.

Procesul de recenzare, în cazul revistei noastre are două dimensiuni fundamentale:

 1. Condiţiile specifice:
 2. confidenţialitatea – recenzarea se realizează confidenţial, articolul nu este prezentat unei a treia părţi;
  alocarea timpului necesar realizării unei recenzări corecte;
  originalitatea articolului recenzat din punct de vedere al interesului ştiinţific, al importanţei problemei studiate şi al respectării standardelor revistei.
 3. Structura:
  1. Titlul – surprinderea problemelor esenţiale prezentate în articol.
  2. Rezumat – reflectarea integrală a dimensiunilor conţinutului articolului.
  3. Introducere – descrierea cu acurateţe a problemelor cercetate, explicarea corectă a rezultatelor obţinute şi prezentarea ipotezelor, a proiectelor experimentale, a metodei.
  4. Metodologia – gradul de adaptare a metodologiei la problematica investigată, prezentarea logică a informaţiilor prelucrate conform metodologiei, precizarea gradului de noutate a metodologiei, precizia cuantificărilor realizate de autor.
  5. Rezultatele – prezentarea clară a descoperirilor într-o succesiune legică prin respectarea criteriilor deontologice.
  6. Concluzii – stabilirea modului în care rezultatele obţinute se află în relaţie cu cercetările anterioare şi cu aşteptările reale ale comunităţii ştiinţifice; modalitatea în care studiul/cercetarea aduce o contribuţie reală la cunoaşterea ştiinţifică a problematicii investigate .
  7. Figuri şi tabele aprecierea acestora în funcţie de suportul pe care îl creează în scopul comunicării adecvate a rezultatelor studiului; aprecierea modalităţii în care prezentarea lor se înscrie într-un demers logic al ilustrării fenomenelor, proceselor, problemelor specifice articolului respectiv.
  prezenţa următoarelor elemente: rezumat, cuvinte-cheie, clasificare JEL, introducere, metodologie, rezultate, concluzii şi bibliografie;
  prezenţa următoarei configuraţii:

După evaluarea articolului se face o recomandare finală referitoare la:

 1. respingerea din cauza, fie a calităţii sale ştiinţifice, fie din cauza plasării lui în afara scopului pe care el şi l-a propus;
 2. acceptare, dar cu revizuire – sunt specificate deficienţele ştiinţifice sau de alt ordin care trebuiesc remediate;
 3. acceptare, fără revizuire.

În cadrul procesului de recenzare s-a folosit o fişă operaţională pentru a se uşura evaluarea/aprecierea articolului.

 Fişă operaţională pentru evaluare recenziei.

TITLU

Amplasarea studiului în universul cunoaşterii anterioare. În cadrul procesului de recenzie articolul este apreciat în funcţie de rezolvarea problematicii ştiinţifice, în funcţie de corectitudinea referinţelor bibliografice.
Aspecte etice. În cadrul procesului de recenzare se acordă atenţie, în egală măsură, atât eliminării plagiatului şi fraudei, cât şi aspectelor generate de confidenţialitate.

trebuie să exprime cu claritate conţinutul articolului

trebuie să fie formulat într-o manieră sugestivă temei propusă de revistă

REZUMAT

să fie în suficientă măsură informativ

să fie descrise cercetările şi rezultatele

să ofere o perspectivă clară asupra mesajului final al articolului

INTRODUCERE

să fie evidenţiată relaţia cu preocupările curente în domeniu
să fie precizate obiectivele cercetării

să argumenteze contribuţia cercetării la dezvoltarea teoriei şi/sau perfecţionarea practicii economice, socio-economice

MATERIALE ŞI METODE

declararea, fără echivoc a surselor şi a paternităţii metodelor de cercetare utilizate
statutul metodelor utilizate – dacă au fost validate sau au fost recunoscute

gradul de credibilitate al datelor şi statisticilor utilizate

CERCETARE/INVESTIGAŢIE ŞI REZULTATE

gradul de valabilitate şi de corectitudine al rezultatelor cercetării prezentate
existenţa conexiunilor relevante cu lucrările şi cercetările similare
gradul de actualitate al literaturii de specialitate evocate
evitarea în suficientă măsură a erorilor de interpretare
evitarea în suficientă măsură a presupunerilor şi speculaţiilor

CONCLUZII

gradul de explicitate al concluziilor
evitarea în formularea concluziilor a interpretărilor lipsite de justificare/eronate

evitarea concluziilor generale sau părtinitoare

REFERINŢE

gradul de actualizare al referinţelor
corectitudinea indicării referinţelor în textul articolului
corectitudinea referinţelor indexate şi înregistrate la bibliografie

TABELE

gradul de exhaustivitate al tabelelor în ceea ce priveşte indicarea unităţilor de măsură, precizarea sursei, precizarea şi explicarea eventualelor diferenţe
gradul de corectitudine în intitularea şi numerotarea tabelelor
evaluarea modalităţii în care datele cuprinse în tabele sunt corect valorificate şi interpretate în textul lucrării

evaluarea modalităţii în care tabelele sunt proporţionate şi estetic plasate în textul lucrării

GRAFICE ŞI FIGURI

evaluarea graficelor şi figurilor în funcţie de modul în care ilustrează fenomenele sau procesele evocate
existenţa sursei pentru fiecare grafic sau figură
gradul de corectitudine a graficelor şi figurilor în funcţie de numerotarea şi titlurile pe care le au
gradul de valorificare corectă a graficelor şi figurilor
statutul pe care graficele şi figurile îl au în economia articolului – proporţionate şi estetic plasate

COMENTARII GENERALE

identificarea relaţiei între importanţa subiectului şi modul de tratare potrivit
gradul în care articolul este o idee nouă şi valoroasă în problematica ştiinţifică
gradul în care articolul reprezintă un domeniu de interes limitat
aprecierea consistenţei datelor – lipsite de credibilitate sau analizate eronat

gradul de apreciere a abordării ştiinţifice – dacă este abordare inadecvată sau incorectă, abordare părtinitoare şi neconvingătoare

RECOMANDĂRI

 

sus