11 decembrie 2019

Sesiunea ştiinţifică internaţională

CERCETĂRI DE ECONOMIE AGRARĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 

cu tema 

"Dezvoltarea durabilă a agriculturii şi a spaţiului rural din perspectiva Politicii Agricole Comune"

Anunt Sesiune

 

Program Sesiune