Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2007 - 2013, PN II

 

Tip Proiect: PNCDI, CAPACITATI - II, Contract Nr. 200 / septembrie 2008

Denumire: "Model funcţional de estimare a dimensiunii forţei de muncă real disponibile în mediul rural” (DALFI)

Contractor: Institutul de Economie Agrară (IEA) – Academia Română; (http://www.eadr.ro)

Director de proiect: Dr. Filon TODEROIU (filitod@yahoo.com)

Subcontractori (Consorţiu):

Academia Română – Filiala Iaşi, ICES «Gh. Zane» (icesceris@yahoo.com);
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara (USAMVB) (sambotin.liviu@yahoo.com);
Universitatea din Piteşti (UPIT) (emiliaungureanu@yahoo.com);

Autoritatea Contractantă: ANCS,

Durata contractului: doi ani (2008 – 2010).

Obiectivele proiectului:

  • crearea unui cadru institutionalizat de cooperare intre colectivele CDI cu preocupari in domeniul cercetarilor privind forta de munca rurala;
  • elaborarea unui model de comensurare a dimensiunii fortei de munca real disponibile in mediul rural;
  • formularea unor directii strategice de cercetare, avand ca orizont de timp anul 2015.
  •